Dôležité info


Adopcia zvieratka

Je to zodpovedný krok prijať nového člena rodiny. Treba si dobre premyslieť,či máte podmienky starať sa adekvátne o zvieratko,zabezpečiť mu veterinárne ošetrenie,kvalitnú stravu,čas a lásku. Zviera nie je na pár dní,ani hračka,môže sa dožiť aj 15 i viac rokov.V našej databáze nájdete všetky zvieratká ponúkané na adopciu s fotkami a popisom. Najlepšie sa zoznámit so psíkom pri venčení,spoznáte z časti jeho povahu a či sa k sebe hodíte.Nie je to vždy o tom,že človek si vyberie zvieratko,niekedy si vás zvieratko vyberie same. Pri výbere radi poradíme a pomôžeme,psíkov poznáme,treba dať šancu aj starším a dlhosediacim psíkom,zaslúžia si dôstojne dožiť v milujúcej rodine.Ak sa hneď nerozhodnete,môžete si psíka vziať na skúšku domov napr. na víkend po dohode s útulkom. Povaha zvieratka sa môže prejaviť ináč v útulku,ináč v domove.V prípade,že zvieratko sa nevie adaptovať v novej domácnosti,kontaktujte nás,niektorí si zvykajú dlhšie,iní sa vedia prispôsobiť hneď, nepoznáme ich minulosť,čím všetkým prešli ,treba im však dať šancu a byť trpezliví a získate toho najoddanejšieho spoločníka. Ak by to predsa len nevyšlo,vždy je možnosť psíka vrátiť do útulku a bude sa mu hľadať nový vhodný domov.

K ADOPCII POTREBUJETE:
Vlastný obojok, vodítko alebo prepravku a po vyplnení formulárov a zaplatení poplatkov môže psík odísť domov spolu s vami. Zvieratko si môže prevziať len osoba nad 18 rokov s platným občianskym preukazom. Do nového domova odchádzajú zvieratá veterinárne ošetrené:
odčervené,odblšené,čipované,dospelé jedince kompletne vakcinované a kastrované.Šteniatka a mačiatka sa adoptujú pod podmienkou,že budú v dospelom veku kastrované,čo si aj kontrolujeme.Útulok si vyhradzuje právo na námatkové kontroly zvieratiek v novom domove.
Ceny adopcií sa odvíjajú od veterinárnych úkonov, veku a pohlavia.
Viac info: Email: utulok@utulok-piestany.sk


PODMIENKY ADOPCIE
Pozitívny vzťah k zvieratám,platný OP,vek nad 18 rokov a vhodné chovné podmienky:
Pes a mačka sú spoločenské zvieratá, ktoré potrebujú kontakt s človekom.Treba im zabezpečiť zázemie domova, spoločnosť členov rodiny, venčenie, hry a voľný pohyb. V žiadnom prípade nesmie byť zvieratko celodenne izolované v byte, voliére a na reťazi už vôbec nie. Okrem základnych potrieb kvalitné krmivo,čerstvá voda,miesto na odpočinok treba rátať aj s veterinárnou starostlivosťou.Vonkajší psík potrebuje zateplenú búdu prispôsobenú jeho výške a hmotnosti, ochranu pred nepriaznivým počasím (priame slnko, vlhko, chlad) denné vychádzky /len dvor mu nestačí,potrebuje spoznávať aj okolie/ a umožnený prístup do domu.
Psík držaný v bytových podmienkach potrebuje pravidelné venčenie,aktivity a svoje miesto s pelieškom.
Mačičky bytové,alebo vonkajšie ptorebujú takisto starostlivosť,svoje miesto a adekvátnu opateru.
V oboch prípadoch psík,alebo mačička potrebuje pravidelné kontroly u veterinára,povinné očkovanie,odčervenie,starostlivosť o chrup a pod.
Zvieratá musia byť zabezpečené proti úniku,okrem čipu by mali byť označené menovkou s adresou majiteľa a tel. číslom,aby sa mohlo po náleze čo najskôr vrátiť domov.
Nový majiteľ preberá na seba plnú zodpovednosť,že zabezpečí zvieraťu podmienky zodpovedajúce jeho prirodzeným potrebám.Ak do 30 dní od adopcie zviera ochorie,oznámte túto skutočnosť pracovníkom útulku na č.t. 0904170913 útulok zabezpečí kontakt so zmluvným veterinárom útulku
Osvojiteľ je povinný hlásiť útulku stratu,úhyn zvieraťa,alebo zmenu adresy.

Útulok poskytne novému majiteľovi všetky dostupné iformácie o zvieratku,ale nemôže sa zaručiť za temperament,povahové vlastnosti, zdravie,momentálnu dispozíciu,výcvik a pod.,nakoľko zvieratká boli vo väčšine prípadov nájdené opustené a o ich minulosti nevieme nič.
V prípade zámerného opustenia zvieraťa sa začne voči majiteľovi priestupkové konanie podľa platnej legislatívy.
RC Sloboda zvierat Piešťany podľa nového zákona je majiteľom zvierat do troch mesiacov od adopcie,preregistrovanie na nového majiteľa robí náš zmluvný veterinárny lekár.
Adoptované zvieratko nesmie byť v žiadnom prípade bez nášho vedomia darované alebo predané.Nesmie byť použité na reprodukciu v prípade,ak nebolo ešte kastrované./adopcie šteniatka,mačiatka/.
Útulok si vyhradzuje právo na námatkové kontroly adoptovaných zvierat.Ak spozoruje vážne porušenie adopčných podmienok,môže zviera okamžite odobrať aj vtedy,ak nie je možný kontakt s majiteľom.
Pri adopcii dostane nový majiteľ platný pokladničný blok o úhrade za veterinárne úkony.
Podmienky adopcie nadobúdajú platnosť po podpise adopčného protokolu oboch zúčastnených strán.

2019-02-05 08:42:07Slovak Test Info

Lorem ispum,
john doe,
i do not know...

2019-03-28 19:37:24